2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


1973-360 GP/Anders Svensson.
Denna motorcykel har en av Mikkolas fabriksmotorer i en restaurerad standardram.
Text
© Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson