2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


Bertil Lind/Rolf Gülich (sittande i sidevagnen 91 år ung).
Under Husqvarnas storhetstid på TT-banorna under 30-talet fanns det en "stallmekniker och motorguru" vid sida om Folke Mannerstedt med namn Helge Lund. Allmänt kallad och känd som "Natte" Lund. Rolf Gülich kände honom väl eftersom han fick mycket skruvarehjälp av honom under sin Husqvarnatid på 30-talet . "Natte" byggde för sig själv denna sidovagnshoj. Motorn på 750cc är baserad på en mera "civiliserad" racermotor . Vevhuset har nr : 7SM , vilket är ur "V-racerserien". Har då givetsvis toppventilsystem till skillnad mot standardhojarnas sidventilsystem. Inreggades först gången år 1934.
Kördes nu denna Jubileumshelg av bortgångne "Nattes" son Bertil som också äger maskinen.
När jag sade till Rolf Gülich att jag önskade att han skulle åka med "grönflagg" i "Nattes" hoj och samtidigt vara Starter sade han: " Jaså den,--den har jag åkt istävling med på Axamosjön" ( vid Jönköpings nuv. flygfält). Men om detta stämmer kunde ej Bertil bekräfta när jag frågade honom idag.
Text
© Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson