2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


1968-250 T/Rune "Fritte" Nilsson.
Text © Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson