2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


Överst: 1926-730 cc, ägare Huskvarna MK & 1931 500 cc, ägare Huskvarna Hembygdsförening.
Underst: 1934-250 cc, ägare Uno Kärrman & ?
Text © Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson