2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


1974-360 CR/Heikki Mikkola.
Denna motorcykel har en av Mikkolas fabriksmotorer i en restauerad standardram.
Text
© Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson