2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


Överst: HVA/Hedlund & Lars-Erik Johansson , vattenkyld 125 CR.
Underst: HVA/Lindström & HVA 1986-250 CR
Text © Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson