2003-06-09 100 års racing med Husqvarna
FOTO: Mikael Sandberg
Tillbaka
xxxxxTillbaka xxx


1965-250 Cross/Anders Franzén.
Anders var T-SM etta i 175 cc 1960 på HVA fabrikscykel och har deltagit i HVA-laget i Sixdays.
Text
© Husqvarna Fabriksmuseum/Bengt-O Gustafsson
§