Valle Lundberg - värd ett minne

Inbjudan

Boende

Karta


Startlista

Resultat SM+RM

Motion

  INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Tibro Motorklubbs öppna nationella ENDUROTÄVLING för MC, VALLE LUNDBERGS MINNE, Lördag den 20 September 2003. Tävlingen ingår i Individuella SM / JSM, Lag- SM / - JSM, RM för Veteraner och Tjejer, DM och JDM för Västra Motorcykel-Förbundet


Anders Eriksson under VM i Skövde 2003. FOTO: Mikael Sandberg

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande specialreglemente samt dessa tilläggsregler som granskats och godkännts av SVEMO.

Arrangör: Tibro Motorklubb, Box 223, 54323 Tibro, hemsida: www.tibromk-enduro.nu

Tävlingsdatum: Lördagen den 20 september 2003.

Tävlingens art: Endurotävling typ 1, för motorcyklar.

Organ.kommite: Endurosektion Tibro MK

Tävlingsledare: Eine Larsson, Katrinebergsgatan 28, 54332 Tibro, telnr 0504-139 11

Bitr. tävlingsledare: Hans Hansson, Granelundsgatan 25, 54334 Tibro, telnr 0504-156 22

Besiktningschef: Örjan Åberg, Tibro

Jury: Åke Knutsson MA Lerum Ordf., Magnus Roback FMCK Skövde, Stig Brehag Carlsborgs MK

Anmälan: På av SVEMO godkänd postgiroblankett, denna skall vara Tibro motorklubb tillhanda senast 2003.09.05 på adress: Tibro Motorklubb Box 223, 543 23 Tibro.
Postgironr: 17 33 64 - 1

Anmälningsavgift: 200 kr (Återbetalas EJ vid återbud)

Efteranmälningsavgift: 250 kr (Återbetalas EJ vid återbud)

Startavgifter: Klass 1-5 250 kr, klass 6 -8 100 kr

Laganmälan: Klubblag anmäles senast 30 minuter före första start. Klubblag skall bestå av max fyra förare oavsett maskinklass, av vilka de tre bästa räknas. Lag-SM = klass 1-3. Lag-JSM= klass 4-5. 500kr/lag betalas vid anmälan.


Några av Tibro MKs SM segrare: Peter Hansson, Anton Zell (blivande), Ingemar Andersson, Hasse Hansson, Lars-Erik Johansson, Anders Franzén. FOTO: Mikael Sandberg

Klassindelning:

klass 1 SM 125 cm3
klass 2 SM 250 cm3
klass 3 SM Fyrtakt
klass 4 JSM 125 cm3
klass 5 JSM 250 cm3
klass 6 RM Veteraner
klass 7 RM Tjejer
klass 8 Motion

Startordning: Klass 8, Klass 1-3 ( Sammanlottas), klass 4-5 ( Sammanlottas) Klass 6 och Klass 7.

Startmellanrum: 2 st / min., klass 8 eventuellt 3 st / min.

Start och Målplats: Tibro Motorstadion, Tibro, väg 49 cirka 5 km Öster Tibro.

Starttid: Första start kl 08.00.

Besiktning/Anmälan: Tibro Motorstadion från kl 06.45 tävlingsdagen. Besiktning skall ske 60 minuter före första start.

Bana: Banan är pilad i hela sin längd. Arrangören fråntager sig allt ansvar mot eventuellt sabotage mot pilningen. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra bansträckningen tävlingsdagen på grund av säkerhetsskäl. Banan offentliggöres tävlingsdagen kl 07.00, genom anslag av karta vid klubbhuset Tibro Motorstadion. Prickbelastning enligt SR-E 6.23. Medelhastighet på transportsträcka 30 km/tim. Trafiksäkerhetskontroll före service vid start och målplats.

Banlängd: Totalt cirka 82 km varav 52 km SS/SP per varv, fördelat på fyra Specialsträckor och ett Specialprov.

Körlängd: Klasserna 1-3 kör 2 varv, klasserna 4-5 kör 1 varv + 2 Specsträcka. Klasserna 6-8 kör 1 varv

Service: Två Serviceplatser finns anordnade efter SS4 samt vid Start/Mål, se anslagen karta. Dessa serviceplatser ligger strategiskt i tävlingsområdet, service får endast ske på dessa anvisade platser. Miljömatta enligt SR-E 6.15.2.10 måste användas vid all service.

Respittid: 60 min.

Utrustning: Enligt VTF och gällande reglementen NT 8. och SR-E 2.2 -2.4.

Slutinstruktion: Eventuell sådan anslås tävlingsdagen vid anmälan och på anslagstavla.

Resultatlista: Anslås snarast efter protesttidens utgång.

Priser: Hederspriser till 1/3 av startande i varje klass. Totalsegrar en erhåller inteckning i Vandringspris.

Prisutdelning: Tibro Motorstadion efter protesttidens utgång.

Drivmedel: Tillhandahålles EJ.

Avlysning: Därest icke minst 100 st är anmälda 2003.09.05. Om tävlingen måste uppskjutas eller inställas sker detta i enlighet med SVEMOS reglemente.

Ansvar: Allt deltagande sker på egen risk. SVEMO Tibro Motorklubb, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade olyckor.

Återbudstelefon: Fram till tävlingsdagen 0504 - 61837 eller 070 - 55 61837 Tävlingsdagen : Tibro Motorstadion 0504 - 22210

Upplysningar: 0504-145 52, 0705-75 47 19 eller 0504-139 11, klockan 18.00 till 21.00 se även vår hemsida www.tibromk-enduro.nu

TillståndsNr: SVEMO 70-6

FOTO: Mikael Sandberg

INFO HISTORIA BILDER FORUM LÄNKAR UNGDOM TMK
Webmaster Mikael Sandberg