Valle Lundberg - värd ett minne


Inbjudan

Anmälan
Stängd 1 aug

Startlista >>

Boende >>

Resultat (pdf)
Klass 1 E1
Klass 2 E2/E3

Cup
Lag-SM
Klass 3 JE1
Klass 4 JE2/E3
Klass 5 Bredd
Klass 6 Veteran
Klass 7 Motion

Snabba
resultat på
racetiming.seResultat
1958-2003 >>

  SM-Valle Lundbergs Minne 6 aug 2005

Totalsegrare 2005 Torbjörn Bäck, Kullings MS

INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Tibro Motorklubbs öppna nationella ENDUROTÄVLING för MC, VALLE LUNDBERGS MINNE, Lördag den 6 Augusti 2005. Tävlingen ingår i Individuella SM / JSM,  LagSM / LagJSM,  RM för Veteraner.
Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande specialreglemente samt dessa tilläggsregler som granskats och godkännts av SVEMO.
Arrangör Tibro Motorklubb, Box 223, 543 23 Tibro,   www.tibromk-enduro.nu
Tävlingsdatum Lördagen den 6 augusti 2005.
Tävlingens art Endurotävling typ 1.
Organ.kommite Eine Larsson ordf. Hans Hansson, Mats Johansson, Joakim Ahnheim, Nils-Erik Zell
Tävlingsledare Eine Larsson, Katrinebergsgatan 28, 543 32 Tibro, telnr 0504-139 11
Bitr. tävlingsledare: Hans Hansson, Granelundsgatan 25, 543 34 Tibro, telnr 0504-156 22
Besiktningschef Magnus Roback, Skövde
Säkerhetschef Joakim Ahnheim, Tibro
Miljöansvarig Mats Johansson, Tibro
Jury Åke Knutsson MA Lerum  Ordförande, Magnus Ahlgren Götene MK, Jan Edlund Tidaholm MK
Anmälan Anmälan skall vara Tibro MK tillhanda senast 2005 - 07- 23. Anmälan skall göras på Tibro MK - Enduros hemsida >>>. Anmälningsavgiften skall vara insatt på postgironr: 17 33 64-1 senast 2005 - 07- 23. OBS! Ange koden som du får vid anmälan när du betalar in anmälningsavgiften
Anmälnings-
avgift
200 kr (Återbetalas EJ vid återbud) Efteranmälningsavgift 250 kr (Återbetalas EJ vid återbud)
Startavgifter Klass 1-4: 300 kr. Klass: 5 -7 150 kr
Laganmälan Klubblag anmäles senast 30 minuter före första start. Klubblag skall bestå av max fyra förare oavsett maskinklass, av vilka de tre bästa räknas. Lag-SM= klass 1-2. Lag-JSM= klass 3-4. Anmälningsavgift Lag: 500 kr. Betalas tävlingsdagen
Startbekräftelse Startlista / Startbekräftelse kommer att finnas på vår hemsida www.tibromk-enduro.nu
Maskinklasser Enduro 1: 100 - 125 cc 2-takt och 175 - 250 cc 4-takt
Enduro 2: 175 - 250 cc 2-takt och 290 - 450 cc 4-takt
Enduro 3: 290 - 500 cc 2-takt och 475 - 650 cc 4-takt
Förarlicens Maskinklass
Klassindelning Klass 1: SM 1, Elit, Senior Enduro 1
Klass 2: SM 2, Elit, Senior Enduro 2 och 3
Klass 3: JSM 1, Junior Enduro 1
Klass 4: JSM 2, Junior Enduro 2 och 3
Klass 5: Bredd, Elit, Senior, Junior Enduro 1, 2, och 3
Klass 6: Veteran, Elit, Senior Enduro 1, 2, och 3
Klass 7: Motion, Elit, Senior, Junior Enduro 1, 2, och 3
Startordning Klass 7, klass 1-2 (Sammanlottas), klass 3-4 (Sammanlottas), klass 5 och klass 6
Körlängd Klasserna 1 - 2 kör 2 varv, klasserna 3 - 6  kör 1 varv + 2 Specsträckor. Klass  7 kör 1 varv
Startmellanrum 2 st / min.,  klass 7 eventuellt 3 st / min.
Start och Målplats Tibro Motorstadion, Tibro,  väg 49 cirka 5 km Öster Tibro.
Starttid Första start kl 08.00.
Besiktning/
Anmälan
Tibro Motorstadion: Fredag 5 augusti   kl. 17.00 - 20.00. Lördag 6 augusti   från kl. 06.45. Besiktning skall ske senast 60 minuter före din starttid. Ljudmätning kommer att genomföras, på samtliga startande.
Bana Banan är pilad i hela sin längd. Arrangören fråntager sig allt ansvar mot eventuellt sabotage mot pilningen. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra bansträckningen under tävlingsdagen på grund av säkerhetsskäl. Banan offentliggöres tävlingsdagen kl 07.00, genom anslag av karta vid klubbhuset Tibro Motorstadion. Medelhastighet på transportsträcka 30 km/tim. Trafiksäkerhetskontroll före service vid Tibro Motorstadion.
Säkerhet/ Sjukvård Sjukvårdare finns vid serviceplatserna, Ambulans inom 20 minuter
Banlängd Totalt cirka 86 km varav 46 km SS per  varv, fördelat på fyra Specialsträckor.
Service Två Serviceplatser finns, en efter SS2 samt en vid Start/Mål, se anslagen karta. Dessa serviceplatser ligger strategiskt i tävlingsområdet, service får endast ske på dessa anvisade platser. Miljömatta enligt SR-E 5.6.3. måste användas vid all service och tankning.
Respittid 60 min.
Utrustning Enligt VTF och gällande reglementen  NT 8. och  SR-E 2.2 och 2.3.
PM/ Slutinstruktion Anslås tävlingsdagen vid anmälan och på anslagstavla.
Resultatlista Anslås snarast efter protesttidens utgång. Vid lika placering avgör tidsbelastningen på sista SS, därefter näst sista SS o.s.v. tills en särskiljning kan ske.
Priser Hederspriser till 1/3 av startande i varje klass. Klasserna 1 och 2 tävlar om inteckning i Vandringspris
Prisutdelning Tibro Motorstadion efter protesttidens utgång.
Drivmedel Tillhandahålles EJ.
Avlysning Om inte minst 100 st är anmälda 2005.07.23. Om tävlingen måste uppskjutas eller inställas sker detta i enlighet med SVEMOS reglemente.
Ansvar Allt deltagande sker på egen risk. SVEMO Tibro Motorklubb, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade olyckor.
Återbudstelefon Fram till tävlingsdagen  0505 - 241 57 eller 0504 -145 52
Tävlingsdagen: Tibro Motorstadion 0504 - 222 10
Upplysningar Klockan 18.00 - 21.00. Telnr: 0504 - 145 52,   0705-75 47 190505 - 241 57, 0504 - 156 22,   0702-33 82 55 se även vår hemsida  www.tibromk-enduro.nu
TillståndsNr. SVEMO 70-4

INFO HISTORIA BILDER FORUM LÄNKAR UNGDOM TMK
Webmaster Mikael Sandberg