www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till

2004-06-24 Träningsläger för enduromotionärer

Tid:
25-26/9 2004

Arrangör: Tibro MK

Plats: Tibro Motorstadion

Anmälan: till Tibro MK, Box 223, 543 23 TIBRO.
Pg 173364-1 senast 20/8 2004
OBS max 60 st deltagare (först till kvarn!!!)

Lägeravgift: 1500:-, varav 400:- sätts in vid anmälan.
I avgiften ingår måltider. Enklare förläggning kan erbjudas (Begränsat antal platser)

Endast registrerade mc får användas.

Upplysningar:
Stefan Andersson, tel: 070 665 2379 Hans Hansson, tel: 070 233 8255

Skriv tydligt namn och adress på anmälan

OBS Ange nedan vilken klass du själv anser dig tillhöra samt om du har varit med tidigare OBS (Detta bara för att det ska bli så jämna grupper som möjligt)

Klass 1 = Nybörjare Klass 2 = Motionär

OBS! Skriv så här på postgiroblanketten:
Klass:_____________

Antal tidigare läger:________________

Med vänliga hälsningar
Lotta Hjärne

Motionsträningslägret 2003
>>>
Bilder från
Motionsträningslägret 2002 >>>
2002 Lägligt läger - Björn Magnusson, frilansjournalist och stolt Kawaägare >>>

Tillbaka till