tibromk-enduro.nu

Tillbaka till startsidan för SM och Valle Lundbergs  >>>

Inbjudan och tilläggsregler för Tibro Motorklubbs öppna nationella
ENDUROTÄVLING för UNGDOM och DAMER, 23 Augusti 2008 och Valle Lundbergs minne 24 Augusti 2008
Tävlingen 23/8 ingår i Individuella SM för Ungdom och Damer.

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och  gällande specialreglemente Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av SVEMO.

Arrangör

Tibro Motorklubb, Box 223, 54323 Tibro, hemsida: www.tibromk-enduro.nu

Tävlingsdatum

23/8 USM/DSM och 24/8 Valle Lundbergs minne

Tävlingens art

Endurotävling Typ 1 mixad för Ungdom och Damer 23/8 och Typ 1 mixad för senior, junior och motion 24/8. Varje varv innehåller 3 specialprov.

Organ.kommite

Joakim Ahnheim, Lars Börjesson, Göran Andersson, Johan Hellborg,

N-E Zell, Jan Torsell, Johan Persson.

Tävlingsledare

Joakim Ahnheim, Södra Långgatan 20, 54332 Tibro. Tel:0504-10857,0705-631349

Bitr. tävlingsledare:

 

Lars Börjesson, Lilla Lunnekullen, 54394 Tibro. Tel:0504-20694

 

Banchef

Arne Alin 0708-890932

Mijöchef

Björn Sandstedt

SVEMO-domare

Bo Sjösvärd

Anmälan

Anmälan och anmälningsavgift skall vara Tibro MK tillhanda senast 2008-08-12.
Förlängd anmälningstid till 18 aug

 

Anmälan skall göras via:  www.tibromk-enduro.nu

 

Anmälningsavgiften skall vara insatt på postgironr: 173364-1

 

AMB-MX transponder kommer användas för tidtagning,

OBS! Föraren skall medföra egen transponder, detta gäller båda tävlingsdagarna.

 

(knatteklass körs utan transponder)    

Startbekräftelse

Startlista / startbekräftelse kommer att finnas på vår hemsida www.tibromk-enduro.nu

Anmälningsavgift

Knatte 100 kr

USM/DSM 250 kr  S,J,M 350 kr

          Efteranmälningsavgift   +150 kr 

 

Vid giltigt återbud återbetalas anmälningsavgiften förutom en expeditionsavgift om 50 kr.

Klassindelning 23/8

Klass knatte:

klass USM 1:

85cc 10-11år  knatte/guldhjälm

Ungdom 12 - 16 år med mc tillhörande Enduro 0.

 

klass USM 2:

Ungdom  13 - 15 år med mc tillhörande Enduro 1.

 

klass USM 3:

Ungdom  16 - 18 år med mc tillhörande Enduro 1 och 2 samt från och med det år föraren fyller 18 år även Enduro 3

 

klass DSM 1:

Damer 12 - 16 år med mc tillhörande Enduro 0

 

klass DSM 2:

Damer 13 år och uppåt med mc tillhörande Enduro 1   

 

 

fr.o.m. det år föraren fyller 16 år även Enduro 2 

 

 

fr.o.m. det år föraren fyller 18 år även Enduro 3

 

Maskinklasser

Enduro 0 =   49 - 85 cc 2-takt   och   75 -125 cc 4-takt

 

 

Enduro 1 = 100 - 144 cc 2-takt och 175 - 250 cc 4-takt

 

 

Enduro 2 = 175 - 250 cc 2-takt och 290 - 450 cc 4-takt

        

 

Enduro 3 = 290 - 500 cc 2-takt och 475 - 650 cc 4-takt

 

 

 

Körkort och reg.MC behövs ej

Starttid/Startordning 23/8g

 

 

 

 Kl 8:45    Knatte 85cc 10-11år

 

 kl 10.00  klass USM3, USM 2, DSM 2.USM 1 och DSM 1.

 

 Körtid

 

 

Knatte kör ca 45min på avkortad bana.

 

Klass USM 1  kör 3 varv och DSM 1 kör 2 varv. 

 

 

 

Klass USM 2,USM3,  och DSM 2 kör 4 varv.

 

Körtid 1 timma/varv inkl. service.

 

 

 

 

 

Körtiden kan ändras beroende på omständigheter tävlingsdagen det meddelas då i PM.

 

 

 

 

Klassindelning 24/8

Startid/startordning

 

 

Körtid/Körlängd

 

 

 

 

 

 

 

1 Senior. 2 Junior. 3 Motion.

 

 

Kl 09:30/Sen,Jun,Motion.

 

Sen,Jun : 5 varv

Motion : 4 varv

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Startmellanrum

Antal startande per minut, enligt PM på tävlingsdagen.

Start och Målplats

Kråks skjutfält vid Rv 49 ca 5 km sö Karlsborg.

Besiktning/Anmälan

Senast 1 timma före start

Bana

Kråks skjutfällt . Varje varv innehåller 3 specialprov.

Depå / Sevice

Miljömatta, enligt  SR-Enduro 5.6.3,  måste användas vid all service

och tankning. Service och tankning får endast ske i depå.

Resultatlista

Anslås snarast efter målgång vid tävlingsplatsen och senare på www.tibromk-enduro.nu

Prisutdelning

Vid startområdet snarast efter protesttidens utgång.

 

 

Avlysning

Om inte minst 50 st är anmälda 2008.08.12.

 

 

Om Tibro MK måste avlysa tävlingen på grund av orsaker som

 

Tibro MK ej råder över, så återbetalas anmälningsavgiften förutom

 

en expeditionsavgift om 50 kr.

 

 

Ansvar

Allt deltagande sker på egen risk. Tibro Motorklubb, dess

 

tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under

 

tävlingen inträffade olyckor.

 

 

 

Återbudstelefon

 Thomas Nilsson 0504-15253 / 0702-360317

Upplysningar

 

Joakim Ahnheim 0504-10857 / 0705-631349

Lars Börjesson 0504-20694 / 0733-841859

Upplysningar lämnas mellan kl18:00 och 20:00.

TillståndsNr. SVEMO

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan för SM och Valle Lundbergs  >>>