Tillbaka till INFO

MÄSTOCKA-TROFEN, Lördagen den 3 augusti 2002
Inbjudan och tilläggsregler för Enduro Typ 1, ingående i DM Södra distriktet.

Arrangör: MCK Hallandia, Halmstad, BOX 4057-300 04 HALMSTAD-POSTGIRO 122 25 86-8

Org.kommitte: Lars-Inge Gudmundsson,Mats Larsson samt Mårten Ivarsson

Startplats: Mästocka skjutfält mellan Halmstad och Knäred.Skyltat från E6 samt Rv 25 i Vrå.

Klasser, Antal varv, Startavgif, X-DM Södra distr
1 Senior, 3 varv, 200:-, X
2 Junior, 2 varv, 200:-, X
3 Bredd, 2 varv, 200:-,
4 Motion under 35, 1 varv, 150:-,
5 Motion över 35, 1 varv, 150:-,
6 Dam, 1 varv, 150:-,

Tävlingens art: Typ 1

Banan: Längd 27 km. 2 specialsträckor per varv.Det kommer att vara maxtid på hela tävlingen
utan transporttider..Banan offentliggörs vid sekretariatet tävlingsdagen kl 08.00.

Startordning: Klass 1-2-3-4-5-6

Starttid: Första start kl 09.00, 2 st startande per minut.

Service: En serviceplats finns i depån vid startplatsen.

Besiktning: 1 timme före resp starttid.

Utrustning: Enligt enduroreglementet.

Prisbedömning: Vid lika prickbelastning särskiljs förarna genom bästa tid på sista SS. Vid lika där avgör näst sista SS osv.

Priser: Penningpriser till 1:an ,2:an ,3:an ,4:an och 5:an i klass 1-2-3. Hederspriser till samtliga fullföljande i klass 4-5-6.

Vandringspris: Mästocka-trofen. Tre inteckningar, i klass 1 Senior.

Prisutdelning: Vid sekretariatet vid protesttidens utgång.

Tävlingsledare: Lars-Inge Gudmundsson Kammerslyckan 15, 302 63 Halmstad. tfn 035-173280

Domare: Bo Andersson

Återbud: Fram till tävlingsdagen Mårten Ivarsson, tfn 0705-349042. På tävlingsdagen på telefon 0430-91237

Övrigt: Servering,duschar samt toaletter finns vid startplatsen. Bensin finns ej vid startplatsen.

Upplysningar: Anders Johansson, tfn 035-50889 samt Jonny Johansson, tfn 035-148917.

Anmälan: På SVEMO:s pg-blankett genom att sätta in 50 kr (anmälningsavgift) till MCK Hallandia
på pg 122 25 86-8 . Registrerat på pg senast 2002-07-25.
Startavgiften betalas vid anmälan tävlingsdagen, se resp klass ovan.
Efteranmälan + 100:- göres på telefon till Mårten Ivarsson 0705-349042.

Tävlingen kan avlysas eller begränsas om orsaker som inte arrangören kan råda över inträffar dessutom kan
banans sträckning ändras beroende på förhållanderna tävlingsdagen.

Tävlingen arrangeras enligr SVEMO:s regler samt dessa tilläggsregler.MCK Hallandia frånsäger sig allt ansvar
vid eventuella skador och dylikt. Dessa tilläggsregler har godkänts av domare Bo Andersson.

MCK Hallandia, Endurosktionen


Tillbaka till
INFO