2004-10-31 Ungdomsenduroträning, Tibro MK
FOTO: Mikael Sandberg

Körinstruktioner av Björn Sandstedt
2004-10-31-okand6