2004-09-25--26 Motionsträningsläger Tibro MK
FOTO: Mikael Sandberg

Anders Eriksson & Thomas Gustavsson instruerar
2004-09-26-anders-thomas