2008-02-09 Ungdomstävling, Tibro MK / 
Korv-Mats
FOTO: Mikael Sandberg

korv-mats