2007-09-15--16 VM Frankrike
Björne Carlsson vid besiktning
FOTO: Lars Börjesson

PICT0717