2007-04-14 Offroad Scramble, Munster, Tyskland 
Stefan Andersson i ledningen före Thomas Gustavsson
FOTO: Lars Börjesson

0