2007-02-17 Djäknerundan, Skara MK / 
Föråkare
FOTO: Mikael Sandbergokand2