2006-08-19 Kräftracet, Hjo MK
FOTO: Jonas Karlsson

Mats Fogelström, HJO MK

0