2008-05-17 Jordsprätteträffen, Motion, Linköpings MS
- Du Arne tror du att vi orkar köra så här långt?
FOTO: Stellan Bergbom & Mikael Sandberg

0