2005-09-03--04 Motionsträningsläger, Tibro MK
FOTO: Mikael Sandberg

Claes Dahlvid, Älvängen

7