2005-08-20 Kräftracet, Hjo MK
FOTO: Jonas Karlsson & Stellan Bergbom

Anders Eriksson,  TIBRO MK / Andreas Johansson,  Åbågen MCK

0