Startersättning för 2019 för TMK Enduroförare
•Anspråk ska avse inbetalningar för 2019 års tävlingar där föraren själv erlagt avgiften.
•Föraren ska ha bidragit till våra arrangemang och den löpande verksamheten under 2019.
•Svenska och internationella tävlingar sanktionerade av SVEMO/FIM ersätts. (Dock inte så kallade "ökenrally")
•Anspråken ska styrkas av kvitton eller kontoutdrag.
•Styrelsen beslutar om total summa för startersättning. Är anspråken större än möjlig summa att dela ut sker kvotering

Skicka blanketten tillsammans med kvitto till sektionens kassör ola.larsson@soderbergpartners.se

2019-startersattningar-enduro.pdf
eller spara länk Startersättningar 2019 TMK Enduro.xlsx


Senast 20190515

Mikael Blom
Endurosektionen