Pressinformation från SVEMO, Monday, August 09, 2010 12:54 PM

SVEMO styrelse har fattat beslut om att skynda på uppbyggnaden av ett nytt tävlingsadministrativt system kallat SVEMO TA. Extra resurser har gjorts tillgängliga för detta ändamål.

SVEMO TA kommer att omfatta följande:

Förare
Alla förare skall ha möjlighet att köpa sina licenser (nationella) via www.svemo.se  .
Alla förare skall ha möjlighet att anmäla sig till samtliga tävlingar som finns utlagda på hemsidan.

Klubbar/arrangörer
Alla klubbar skall ha möjlighet att söka tävlingar.
Alla klubbar skall ha möjlighet att annonsera om sin tävling samt få tävlingstillstånd.
Alla klubbar skall kunna hantera sin tävlingsadministration från annons o anmälning till resultat.
Alla klubbar skall kunna hantera banlicenser och domartillsättningar inom systemet.

Publik
Publik skall kunna ta del av information och resultat direkt på hemsidan, i möjligaste mån direkt On Line.

Kansli , sektioner och distrikt
Skall kunna hantera all administration runt tävlingarna.

Tre basvärden:
Systemet kommer att vara byggt på och anpassat till RF:s system, Idrott on Line.
Samtliga ekonomiska transaktioner som rör tävlingsverksamheten kommer att kunna hanteras inom systemet.
Systemet skall vara färdigbyggt vid årsskiftet.

Er/vår påverkansmöjlighet vid uppbyggnaden:
En referensgrupp skall tillsättas för att löpande utvärdera uppbyggnad och innehåll i SVEMO TA. Referensgruppens första möte kommer att hållas i Norrköping 5 september i samband med styrelsemötet den 4 september. Den som vill och är intresserad av att ingå i referensgruppen skall så snart som möjligt anmäla detta till mig. Referensgruppens sammansättning måste bestå av personer som representerar samtliga användarkategorier.

För varje gren krävs tre representanter som kan ge feedback vid uppbyggnaden. En sektionsledare, en klubb/arrangör samt en förare. Sektionen ges härmed i uppdrag att ta fram tre lämpliga namn, detta behöver göras omgående, samt anmäla dessa till koordinatorn. Tänk på att hitta personer som aktivt kan bidraga och som är insatta i verksamheten.

Under september och oktober kommer det i varje distrikt att genomföras en IT utbildning/information i samband med dessa träffar kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor kring samt ge synpunkter på innehållet i SVEMO TA. Tid och plats för dessa träffar meddelas på www.svemo.se samt distriktens sidor, så snart de är beslutade.

Viktigt:
SVEMO TA förutsätter att samtliga klubbar går med i Idrott on Line!

Klubbar som inte gått med kan inte räkna med att kunna hantera något av ovanstående vilket också innebär att klubbens förare inte kan använda systemet. Sprid information om detta samt se hemsidan för information.

Avslutningsvis:

Det här är en genomgripande förändring som vi nu fått möjlighet att genomföra i ett snabbare tempo. Systemet är efterlängtat av många och det kommer att innebära betydligt enklare hantering i framtiden och dessutom ge oss möjligheter att jobba på helt nytt sätt med informationsspridning och marknadsföring.

Ovanstående är som ni förstår en grov sammanfattning av SVEMO TA för att ge er en bild av hur det kommer att fungera. Detaljer kan komma att hanteras på annat sätt, ex vissa inbetalningar, genomförande av banlicensiering m.m.

Det hela är ett omfattande, kostsamt och krävande arbete som skall genomföras på kort tid, jag uppmanar/ber därför samtliga inom förbundsledningen att agera snabbt och tillmötesgående då Accessdata hör av sig och behöver svar på frågor eller hjälp att reda ut regler med mera.

Med vänliga hälsningar/ Best regards
Per Westling
Generalsekreterare/Secretary General
SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET
SVEMO
-----------------------------------------------------------------------
Södra Promenaden 7
Box 2314, 600 02 Norrköping, SE
Phone: +46 11 23 10 94
Mobile: +46 702 62 81 70
Fax: +46 11 23 10 81
Mail: per.westling@svemo.se
Internet:
www.svemo.se

 svemo_LG_tonad_notext_08_(brev-55mm)_jpg