Inbjudan och tilläggsregler ”Hjuldansen” 2005.                           2005-10-31

Carlsborgs MK hälsar förare, serviceteam, publik med flera välkomna på ”hjuldans” i Sveriges reservhuvudstad Karlsborg.

I tävlingen ingår även final i enduro för Västra Motorcykelförbundet i klasserna elit/senior och junior.

Årets ”Hjuldans” är den 12:e i ordningen och körs som nationell tävling.

Tävlingen arrangeras enligt SVEMO regler och dessa TR som har godkänts av domaren.

Tävlingens art.

Enduro typ 2 varvlopp. Inget körkortskrav eller krav på registrerade motorcyklar.

Tävlingen genomförs på en ca 8 km lång sträcka med gemensam start.

Två startgrupper där varje startgrupp kör två (2) timmar.

Genomförande.

Arrangör:                             Carlsborgs MK.

Datum:                                2005-12-26 (Annandag jul).

Tävlingsplats:                     Hammarnäset ca 3 km norr Karlsborg.  Pilat från väg 49.

Klassindelning:                   1 Senior; 2 Junior; 3 Bredd; 4 Tjej; 5 Motion u 40;

                                            6 Motion ö 40.

Anmälningsavgift:               100 kr (återbetalas ej vid inställd tävling).

Startavgift:                          200 kr

Anmälan till tävlingen:         Postgiro 17 56 73 – 3 Carlsborgs MK. Även internet.

Sista anmälningsdag:         2005-12-19 (Arrangören tillhanda. Inga efteranmälningar).

Antal startande:                  Maximerat till 200.

Tävlingsledare:                   Urban Ramsin Storgatan 44  546 32 Karlsborg.

                                            0505-44458 alt 070-3525101.

Organisationskommitté:     Lars Gustavsson, Kalle Eriksson, Stig Gideberg och S-E Björklund.

Domare:                             Robert Svensson Skövde 070-8127414.

Startbekräftelse:                 Kommer inte att sändas ut. Startbekräftelse finns efter hand på CMK hemsida.
Startnummer inlagda från och med den 21 december.

Banans offentliggörande:   Klockan 0700 tävlingsdagen via anslag vid depån.

Startgrupper/starttid:          Startgrupp 1 (4 Tjej, 5 Motion u 40 och 6 Motion ö 40) startar

klockan 0930.

                                            Startgrupp 2 (1 Senior, 2 Junior och 3 Bredd) startar ca kl 1215.

Anmälan tävlingsdagen:     Startgrupp 1 klockan 0715 – 0845.

                                            Startgrupp 2 klockan 0945 – 1115.

Förargenomgång:               Startgrupp 1 klockan 0900 vid anmälan (förarna klara för start)

                                            Startgrupp 2 klockan 1130 vid anmälan (förarna klara för start)

Service:                              Tävlingsdepå /tankslinga på banan.

Dusch:                                Hankens Bygdegård cirka 400 meter söder depån.

Dubbdäck:                          Inga inskränkningar.

Resultat:                             Anslås vid anmälan.

Prisutdelning:                      Cirka klockan 1500 (samtliga klasser).

                                            Markverkstaden Karlsborgs vandringspris tillfaller segraren i startgrupp 2 (=tävlingsklasserna).

Servering:                           Vid anmälan och tävlingsplatsen.

Inställd tävling:                    Kan ske vid kraftig kyla/blåst/snöfall etc. Information via CMK hemsida alt kontakta tävlingsledaren.

Övrigt:                                 Temperatur och markbeskaffenhet kan göra att tävlingstiden kortas. Meddelas då vid förarsammanträdet.

Kom ihåg:                           Miljömatta och ryggskydd!!

Återbud/upplysningar:         Stig Gideberg 0505-30390, 0706-87985 alt stig.gideberg@telia.com

CMK hemsida:                    www.och.nu/cmk (alt länk via SVEMO).

Välkomna önskar CMK!