www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till

Enduromedlemmar i Tibro MK!

Idag (söndag) hade endurosektioinesns nya styrelse sitt första möte. Vi var tolv "man" trots att inte hela sektionen var närvarande… Otroligt roligt att så många vill vara med och engagera sig i sektionen! Förhoppningsvis innebär det att färre personer behöver känna -"det är bara jag som gör något i den här klubben". Och då menar jag inte att det bara är sektionen som ska driva verksamheten. Alla medlemmar är lika viktiga och man kan bidra till verksamheten på olika sätt. Ett sätt som våra förare gör det på, och som man inte så ofta tänker på, är att vara ute och tävla och vinna framgångar. På så sätt marknadsför dom klubben och är förebilder för yngre förare. Huvudsaken är att alla gör så gott dom kan för att bidra till verksamheten.

Formulera gemensamma mål
För att det ska bli meningsfullt att dra in pengar till klubben och lättare att bestämma hur pengarna ska användas, så skulle vi vilja formulera gemensamma mål för vår verksamhet. För att kunna göra det så kommer sektionen att bjuda in våra elitförare, ungdomsförare resp motionsförare till diskussioner kring vad ni har för förväntningar på klubben och på sektionen. Vi räknar med att börja med elitförarna strax efter påsk. Alla kommer att få en inbjudan så småningom och vi hoppas att ni vill vara delaktiga i detta arbete.

14 man i sektionsstyrelsen
Min ambition är att göra så många som möjligt delaktiga i utvecklingen av verksamheten och att få en dialog mellan medlemmar och sektionsstyrelse. Vi finns till för er skull så hjälp oss att göra ett bra jobb. Nu är vi 14 man i sektionsstyrelsen, så de allra flesta medlemmarna borde känna någon av oss tillräckligt för att ta kontakt om ni har synpunkter, tips, idéer eller klagomål.

Vi i sektionsstyrelsen kommer att träffas sista torsdag i varje månad, klockan 19-21(ca) i klubbstugan (med några undantag på året). Om inte annars så kan ni alltid ta er dit då för att delge oss era synpunkter.

Vi ses!
Lotta Hjärne/endurosektionen

Sektionsstyrelsen 2004
Lotta Hjärne
0504-591 00, 0705-58 73 58 
hjarne.charlotta@telia.com  sammankallande
Hasse Hansson
0504-156 22 
  styrelse-
representant
 
Nils-Erik Zell
0504-145 52, 0705-75 47 19 
nilserik.zell@swipnet.se  styrelsere-
presentant
 
Björn Sjöö
0504-591 00, 0705-71 93 09 
bjorn.sjoo@spannfod.se   
Stefan Andersson
0504-128 97, 0706-65 23 79 
stefan.andersson@bfeurope-eu.com   
Markku Sunnila
0504-151 57, 0733-12 50 72 
   
Fredrik Georgsson
0504-141 28 
   
Mats Johansson
0504-204 20 
   
Sune Gustavsson
0504-135 53 
  kassör 
Anders Jonsson
0504-131 12, 0705-14 32 45 
  banchef 
Lars-Erik Jonsson
0504-131 12, 0709-28 05 81 
  bitr banchef 
Andreas Sjöberg
0702-48 89 11
asjober4@volvocars.com   bitr banchef 
Lars Börjesson
0504-206 94, 0733-84 18 59 
lborjes1@volvocars.com  ungdomsenduro 
Björn Sandsted
0504-200 51, 0733-74 92 22 
bsandste@volvocars.com ungdomsenduro 


Styrelsen 2004. Överst från vänster: Mats Johansson, Lars Börjesson, Lotta Hjärne, Andreas Sjöberg, Markku Sunila, Lars-Erik Jonsson, Björn Sjöö, Anders Jonsson. Nedre raden: Stefan Andersson, Nils-Erik Zell, Hasse Hansson. (saknas på bild Björn Sandstedt, Fredrik Georgsson och Sune Gustavsson) FOTO: MIKAEL SANDBERG


www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till