PM Vintertävling 5 FMCK Skövde 2003-03-08
Tllbaka till INFO

Ungdom tidsplan
Samling
och anmälan mellan kl. 09.00 - 09.45.
Förarsammanträde vid anmälan kl. 09.50.
Mastervarv kl. 10.00, samling vid crossbanan.
Första start heat 1 kl. 10.30, heat 2 kl. 12.00.
Prisutdelning ca. kl. 13.30.

Senior, Junior, Tjej och Motion tidsplan
Samling
och anmälan mellan kl. 09.00 - 09.45.
Förarsammanträde vid anmälan kl. 09.50.
Mastervarv kl. 10.00, samling vid anmälan.
Första start heat 1 kl. 10.30, heat 2 kl. 12.15.
Prisutdelning ca. kl. 14.00.
Samtliga tider med reservation för ändringar.

OBS !
För deltagande på ej registrerad motorcykel, alt. utan mc-körkort gäller max 125 cc och max 18 år. Allt annat som överskrider dessa gränser, t.ex 250 cc fyrtakt, måste framföras av förare med giltigt mc-körkort och på en registrerad motorcykel. Detta på grund av de villkor som finns i vår banlicens.

Var vänliga att respektera detta !

Välkomna till årets sista vintertävling !
Kenneth Rundberg
FMCK Skövde
Tllbaka till INFO
Tillbaka till INFO
PM vintertävlingar 2003 inkl ungdomstävlingar

Vintertävlingarna 2003 körs som enkla tävlingar där varje tävling är en avslutad tävling med max 100 startande, I år har även Tidaholms MK tillkommit som arrangör av en vintertävling för "de stora ". Välkomna! Den sista tävlingen är s.k final för "Vintertävlingarna 2003 " och här genomförs en prisutdelning baserad enbart på sista tävlingens resultat. Varje medverkande klubb medför därför ca 5 priser till avslutande arrangör för " Vintertävlingar 2003" som är FMCK Skövde. Alla ungdomar som har deltagit i någon/några/alla tävling-ar erhåller en pokal genom FMCK:s försorg,Lite regler:
- Tävlingarna skall anmälas till SVEMO som "enklare tävling" av resp. klubb.

- Varje tävling är en avslutad tävling, Någon poängsammanställning skall/får inte göras.

- Tävlingar:
12/1 CMK,
8/2 Tidaholms MK
(Nytt datum)
16/2 Tibro MK,
22/2 Hjo MK
(Nytt datum)
8/3 FMCK Skövde.


- Tävlingar U:
11/1 CMK,
15/2 Tidaholms MK,
23/2 Tibro MK,
8/3 FMCK Skövde,

- Samling och starttid enligt nedan. Resp klubb meddelar om ej ordinarie platser eller angivna tider gäller.

Samling- och starttider.
Dag Plats Samling / Start
01-12 Karlsborg 08.30 / 10.00
02-08 Tidaholm 08.30 / 10.00
02-16 Tibro 10.30 / 12.00
02-22 Hjo 08.30 / 10.00
08-03 Skövde 09.00 / 10.30 (prisutdelning)

Ungdom.
01-11 Karlsborg 08.30 / 10.00
02-15 Tidaholm 08.30 / 10.00
02-23 Tibro 10.30 / 12.00
08-03 Skövde 09.00 / 10.30 (prisutdelning)

- Vid FMCK:s tävling gäller "reggade" motorcyklar över 125 cc och 18 år ! Vid Hjo MK:s tävling gäller enduromotorcyklar!

- Licenskrav och medlemskap i arrangerande klubbar krävs for att starta. Licens eller kvitto för licens
2003 skall kunna visas upp. Engångslicens och medlemskap skall kunna lösas på platsen. OBS! Förare från andra klubbar får starta. Kravet är dock medlemskap i någon arrangerande klubb.

- Priser: Pokaler till samtliga deltagande ungdomar som delas ut vid den s.k finalen 8/3 i Skövde. För prisutdelning i övrigt se ovanstående inledning.

- Tävlingens genomförande: 2 heat/tävling. Seniorer och juniorer kör ca 45 min/heat. Motion och ungdom kör ca 35 min/heat.

- OBS! Dock äger arrangerande klubb rätt att genomföra tävlingen på annat sätt t.ex jaktstart, gemensam start etc. Meddelas om möjligt vid tävlingen innan.

- Fasta startnummer. Tilldelas vid första tävlingen. Siffror skall kunna köpas.

- Startavgift: 60 kr/tävling. Ungdomar 50 kr/tävling,

- Resultatlistor skall skickas till klubbarna och tidningarna snarast efter genomförd tävling.

- Klassindelning: Senior, junior, motion, tjej, 80 U och 125 U,

- Kontaktpersoner:
Stefan Andersson Tibro MK 070-665 23 79 alt 0504-128 97,
Stig Brehag CMK 070-554 03 87 alt 0505-403 87,
Kennet Rundberg FMCK 070-515 91 70 alt 0500-43 32 78,
Anders Brandoff Hjo MK 070-664 18 16 alt 0503-317 66
Jan Edlund Tidaholms MK 0502-330 68.

Förare, ledare, mekaniker, föräldrar och publik hälsas välkomna till vintertävlingarna 2003. Tempo har egenvärde!
Stig/Stefan/Kenneth/Anders/Jan


Tillbaka till INFO