Anmälan för Tibrolag till KYLARSTAFETTEN 2003-04-26 Sista anmälan 25/3 18.00
Tillbaka till INFO
Lagets namn:
Klass 1: Senior:
Klass 2:
Junior:
Klass 3:
Motion:
Lagledare:


Förare nr 1
Namn:
Personnummer:
Adress:

Postnr: Postadress:
Tel: Klubb:
MC Fabrikat: cc:

Förare nr 2
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr: Postadress:
Tel: Klubb:
MC Fabrikat: cc:

Förare nr 3
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr: Postadress:
Tel: Klubb:
MC Fabrikat: cc:
Du anmäler dig på följande sätt:
1. Kopiera hela anmälningssedeln.
(markera hela texten med musen,
sedan högerklicka med musen,
välj sedan KOPIERA)

Du ska nu klistra in texten i mitt mail (höger musknapp, KLISTRA IN)

2. Klicka på Mikael Sandberg
så öppnar sig ett mail.

3. Ställ dig i medelanderutan.
Klistra in texten
(höger musknapp, KLISTRA IN)

4. Fyll i nödvändiga uppgifter.
skriv ditt namn på ÄMNE

5. Skicka

Om du inte klarar detta skicka ditt lag eller namn på FORUM-sidan

Har du inga lagkamrater å skickar du in ändå, så får vi fixa ihop lagen på något sätt.