Tillbaka till INFO
SNÖSERIEN 2002-2003

ET Örebro 2002-12-28 Resultat
SMK Örebro 2003-01-06
NYTT DATUM
Hallsbergs MK 2003-02-08
Fjugesta MS 2003-02-22
Karlskoga EK 2003-03-08
NYTT DATUM
Åbågen MCK 2003-03-16
NYTT DATUM Inbjudan

Sammanställning "Snöserien" >>>

Inbjudan och tilläggsregler till Snöserien 2002-2003 bestående av 6 st deltävlingar.

Varje arrangör av deltävling skickar dessutom ut kompletterande tilläggsregler (tid, plats etc)

TYP
Samtliga deltävlingar är nationell enduro typ 2 (varvlopp) enligt SVEMO reglemente. Startförfarande bestäms av respektive delarrangör.

KLASSINDELNING OCH STARTAVGIFT

Klass Körtid Startavgift Startnr
1. Tävlingsklass, 90 min 170 kr 1-99
2. Motion under 40 år 60 min 170 kr 100-199
3. Motion över 40 år 60 min 170 kr 200-299
4. Ungdom 125 cc 45 min 120 kr 100-199
5. Ungdom 80 cc 45 min 120 kr 1-99

Ett tilldelat startnummer ska vara reserverat genom hela serien för den föraren som först fick det.
För deltagare i motionsklassen gäller att alla till och med årgång 1963 åker i klass 3. Från och med 1964 åker i klass 2.

TID
Första start för klass 4 och 5 ska vara klockan 10.00 och övriga klassers första start klockan 11.30.

MOTORCYKLAR, LICENS OCH KÖRKORT
Föranmälan till respektive klubb alternativt direkt på plats, där även engångslicens kan lösas.
Registrerade motorcyklar eller oregistrerade motorcyklar samt körkortskrav bestäms av respektive arrangör. Om någon klubb ej får tillstånd för oregistrerade motorcyklar kommer klass 4 och 5 att utgå hos den arrangören.

POÄNGBERÄKNING
Poängsystem där segraren i respektive klass får 150 poäng, därefter 145, 142, 140,139 osv. Ingen förare får ta med sig sin poäng mellan klasserna i det fall en förare byter klass under serien. Klassbyte är således tillåtet under serien. Ingen tävling får räknas bort.

RESULTATLISTA
En aktuell sammanlagd resultatlista för serien sammanställs av respektive klubb och skickas till samtliga klubbar.

PRISER
Två prispotter ska skapas, en för klass 1-3 och en för klass 4-5. Av startavgiften för klass 1-3 ska 50 kronor per person gå till potten, av klass 4-5 går 30 kr till potten.

Vid prisutdelningen skall potten för klass 1-3 fördelas med 60 % till klass1 och 40 % till klass 2-3. I klass 1 skall främst penningpriser delas ut samt pokaler till de 3 första. I klass 2-3 kommer priser lottas ut, varje start i klass 2-3 innebär en lott.

Vid prisutdelning för klass 4-5 så skall den ske efter målgång i den sista deltävlingen och priserna där ska vara, i första hand, pokaler och plaketter till minst 1/3 av antalet startande.

Tid och plats för prisutdelning i klass 1-3 kommer att meddelas senare.

BRUTEN TÄVLING
De varv som är körda ska tillgodoräknas (även om inte full körtid nåtts). En förare som inte ens lyckas ta sig ett varv blir noterad som bruten.

 

INSTÄLLDA TÄVLINGAR
Deltävlingar kan ställas in eller flyttas. Information om detta ges av respektive arrangör.

ANSVAR
Allt deltagande sker på egen risk, SVEMO, arrangerande klubbar, tävlingsledning organisationskommitté, funktionärer och markägare frånsäger sig allt ansvar för eventuellt inträffade skador etc på personal och utrustning i samband med tävlingarna.

 

VÄLKOMNA !
Tillbaka till INFO